Informacje RODO

Klauzula informacyjna dotycząca RODO

Szanowni  Państwo,
z dniem 25. maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) z dnia 27.kwietnia .2016r o ochronie danych osobowych RODO).
 W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych podczas wizyty w naszym serwisie Auto IPserwis Ireneusz Polak, odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych , jest właściciel serwisu samochodowego Ireneusz Polak. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email ipserwi@vp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora 47-400 Racibórz ul. Opawska 115.
 
2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zrealizowania naszej usługi, a szczególności zapisania imienia/nazwiska oraz adresu zamieszkania jak i nr. telefonu.
Podstawą prawną zbierania tych danych jest. art.6 ust. 1pkt.B Ogólnego Rozporządzenia o ochronie Danych Osobowych z dnia 27. kwietnia 2016r.
 
3. W trakcie wizyty w naszym serwisie Auto Ipserwis Ireneusz Polak, prosimy o dowód rejestracyjny Państwa pojazdu z którego zapisywane są dane osobowe w celu realizacji zlecenia oraz prosimy o podanie nr tel. w celu kontaktowania się z Państwem. W naszym serwisie istnieje także możliwość zapisania się na wizytę poprzez str. internetową autoipserwis.pl ( w rozumieniu  zapisania terminu na podaną usługę w naszym serwisie rozumie się akceptację i potwierdzenie terminu przez obie strony, tj. klienta jak i Ireneusz Polak) 
Informuję, że nie pobieram żadnych innych danych osobowych w celu realizacji wizyty, a informacje te podają Państwo dobrowolnie. 
 
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług w naszym serwisie Auto Ipserwis Ireneusz Polak  oraz do prowadzenie historii napraw Państwa Pojazdu. 
5. Osoby których dane są przetwarzane przez Auto Ipserwis Ireneusz Polak, mają prawo:
    a. dostępu do treści  danych oraz ich sprostowania , usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo sprzeciwu , żądania zaprzestania przetwarzania  i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 
6. Państwa dane osobowe będą udostępniane  innym odbiorcom danych , takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego , firmie księgowej.
7. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
8.Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych osobom trzecim, jedynym wyjątkiem jest pracownik Auto Ipserwis Ireneusz Polak ( pracownik posiada stosowne upoważnienie z mojej strony )
9. Państwa dane będą przechowywane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli do momentu cofnięcia zgody na ich przechowywanie w wersji komputerowej (baza danych klienta). Dane przechowywane w wersji papierowej ( kalendarz wizyt na rok bieżący) wyłącznie przez okres korzystania z usług w naszym serwisie oraz nie dłużej niż rok kalendarzowym ( wersja papierowa), licząc od początku do końca roku bieżącego. Po upływie tego terminu, dane osobowe w wersji papierowej( kalendarz) ulegną zniszczeniu.
10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj.
 a. Dochodzenia ewentualnych roszczeń z realizacją usługi - zgodnie obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. Ustawy kodeks cywilny ( Dz.U.1964,nr16 poz.93.Ze zm)
11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przez ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawniony ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 
 
             Procedura Alarmowa
 Administrator zobowiązany jest do ochrony danych osobowych jego klientów. w momencie wycieku takich informacji, wdraża postępowanie alarmowe informując osobę zainteresowaną oraz odpowiedni urząd.
Administrator przechowuje dane w komputerze, chroni je zaszyfrowanymi hasłami/kodami dostępu a dane w wersji papierowej zabezpiecza przed wglądem osób trzecich.